terrain à vendre 2500 m2 REYNES - 66

Ref : 8138
185 000 €
 • Honoraires charge vendeur
[{'rang': 1, u'sheet': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_5_99C3A9BA-528C-4195-99E6-D413C9C0AEB6.jpg', u'v5icon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_10_99C3A9BA-528C-4195-99E6-D413C9C0AEB6.jpg', u'big': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_1_99C3A9BA-528C-4195-99E6-D413C9C0AEB6.jpg', u'list': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_6_99C3A9BA-528C-4195-99E6-D413C9C0AEB6.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_8_99C3A9BA-528C-4195-99E6-D413C9C0AEB6.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_11_99C3A9BA-528C-4195-99E6-D413C9C0AEB6.jpg', u'v5list': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_9_99C3A9BA-528C-4195-99E6-D413C9C0AEB6.jpg', u'icon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_7_99C3A9BA-528C-4195-99E6-D413C9C0AEB6.jpg'}, {'rang': 2, u'sheet': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_5_C09E3BC4-FDD2-45A0-B329-9D7BFFE56DFD.jpg', u'v5icon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_10_C09E3BC4-FDD2-45A0-B329-9D7BFFE56DFD.jpg', u'big': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_1_C09E3BC4-FDD2-45A0-B329-9D7BFFE56DFD.jpg', u'list': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_6_C09E3BC4-FDD2-45A0-B329-9D7BFFE56DFD.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_8_C09E3BC4-FDD2-45A0-B329-9D7BFFE56DFD.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_11_C09E3BC4-FDD2-45A0-B329-9D7BFFE56DFD.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_9_C09E3BC4-FDD2-45A0-B329-9D7BFFE56DFD.jpg', u'icon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_7_C09E3BC4-FDD2-45A0-B329-9D7BFFE56DFD.jpg'}, {'rang': 3, u'sheet': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_5_0CEC1E0F-6D92-4EE2-A600-B4B90951B5F5.jpg', u'v5icon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_10_0CEC1E0F-6D92-4EE2-A600-B4B90951B5F5.jpg', u'big': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_1_0CEC1E0F-6D92-4EE2-A600-B4B90951B5F5.jpg', u'list': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_6_0CEC1E0F-6D92-4EE2-A600-B4B90951B5F5.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_8_0CEC1E0F-6D92-4EE2-A600-B4B90951B5F5.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_11_0CEC1E0F-6D92-4EE2-A600-B4B90951B5F5.jpg', u'v5list': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_9_0CEC1E0F-6D92-4EE2-A600-B4B90951B5F5.jpg', u'icon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_7_0CEC1E0F-6D92-4EE2-A600-B4B90951B5F5.jpg'}, {'rang': 4, u'sheet': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_5_D457E270-A493-406E-9A97-66A8F3994F8B.jpg', u'v5icon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_10_D457E270-A493-406E-9A97-66A8F3994F8B.jpg', u'big': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_1_D457E270-A493-406E-9A97-66A8F3994F8B.jpg', u'list': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_6_D457E270-A493-406E-9A97-66A8F3994F8B.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_8_D457E270-A493-406E-9A97-66A8F3994F8B.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_11_D457E270-A493-406E-9A97-66A8F3994F8B.jpg', u'v5list': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_9_D457E270-A493-406E-9A97-66A8F3994F8B.jpg', u'icon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_7_D457E270-A493-406E-9A97-66A8F3994F8B.jpg'}, {'rang': 5, u'sheet': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_5_A39D55F5-BB00-4311-B692-1C701053FDE0.jpg', u'v5icon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_10_A39D55F5-BB00-4311-B692-1C701053FDE0.jpg', u'big': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_1_A39D55F5-BB00-4311-B692-1C701053FDE0.jpg', u'list': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_6_A39D55F5-BB00-4311-B692-1C701053FDE0.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_8_A39D55F5-BB00-4311-B692-1C701053FDE0.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_11_A39D55F5-BB00-4311-B692-1C701053FDE0.jpg', u'v5list': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_9_A39D55F5-BB00-4311-B692-1C701053FDE0.jpg', u'icon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_7_A39D55F5-BB00-4311-B692-1C701053FDE0.jpg'}, {'rang': 6, u'sheet': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_5_DBFFF084-17AF-47BE-84CC-2631CFD42BD8.jpg', u'v5icon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_10_DBFFF084-17AF-47BE-84CC-2631CFD42BD8.jpg', u'big': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_1_DBFFF084-17AF-47BE-84CC-2631CFD42BD8.jpg', u'list': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_6_DBFFF084-17AF-47BE-84CC-2631CFD42BD8.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_8_DBFFF084-17AF-47BE-84CC-2631CFD42BD8.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_11_DBFFF084-17AF-47BE-84CC-2631CFD42BD8.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_9_DBFFF084-17AF-47BE-84CC-2631CFD42BD8.jpg', u'icon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_7_DBFFF084-17AF-47BE-84CC-2631CFD42BD8.jpg'}, {'rang': 7, u'sheet': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_5_567BC580-D3D9-422E-A035-1DE7CF805959.jpg', u'v5icon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_10_567BC580-D3D9-422E-A035-1DE7CF805959.jpg', u'big': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_1_567BC580-D3D9-422E-A035-1DE7CF805959.jpg', u'list': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_6_567BC580-D3D9-422E-A035-1DE7CF805959.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_8_567BC580-D3D9-422E-A035-1DE7CF805959.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_11_567BC580-D3D9-422E-A035-1DE7CF805959.jpg', u'v5list': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_9_567BC580-D3D9-422E-A035-1DE7CF805959.jpg', u'icon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_7_567BC580-D3D9-422E-A035-1DE7CF805959.jpg'}, {'rang': 8, u'sheet': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_5_4A77B402-FABC-4C3B-A845-01DB765B73E2.jpg', u'v5icon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_10_4A77B402-FABC-4C3B-A845-01DB765B73E2.jpg', u'big': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_1_4A77B402-FABC-4C3B-A845-01DB765B73E2.jpg', u'list': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_6_4A77B402-FABC-4C3B-A845-01DB765B73E2.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_8_4A77B402-FABC-4C3B-A845-01DB765B73E2.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_11_4A77B402-FABC-4C3B-A845-01DB765B73E2.jpg', u'v5list': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_9_4A77B402-FABC-4C3B-A845-01DB765B73E2.jpg', u'icon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_7_4A77B402-FABC-4C3B-A845-01DB765B73E2.jpg'}, {'rang': 9, u'sheet': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_5_4B8AE54B-3B09-48EA-956D-0721746969C5.jpg', u'v5icon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_10_4B8AE54B-3B09-48EA-956D-0721746969C5.jpg', u'big': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_1_4B8AE54B-3B09-48EA-956D-0721746969C5.jpg', u'list': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_6_4B8AE54B-3B09-48EA-956D-0721746969C5.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_8_4B8AE54B-3B09-48EA-956D-0721746969C5.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_11_4B8AE54B-3B09-48EA-956D-0721746969C5.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_9_4B8AE54B-3B09-48EA-956D-0721746969C5.jpg', u'icon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_7_4B8AE54B-3B09-48EA-956D-0721746969C5.jpg'}, {'rang': 10, u'sheet': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_5_C446915B-9D85-472C-8228-B07959BE3FA6.jpg', u'v5icon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_10_C446915B-9D85-472C-8228-B07959BE3FA6.jpg', u'big': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_1_C446915B-9D85-472C-8228-B07959BE3FA6.jpg', u'list': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_6_C446915B-9D85-472C-8228-B07959BE3FA6.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_8_C446915B-9D85-472C-8228-B07959BE3FA6.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_11_C446915B-9D85-472C-8228-B07959BE3FA6.jpg', u'v5list': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_9_C446915B-9D85-472C-8228-B07959BE3FA6.jpg', u'icon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_7_C446915B-9D85-472C-8228-B07959BE3FA6.jpg'}, {'rang': 11, u'sheet': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_5_1D7C344A-57F8-48A3-8F5D-70DADFE7B430.jpg', u'v5icon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_10_1D7C344A-57F8-48A3-8F5D-70DADFE7B430.jpg', u'big': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_1_1D7C344A-57F8-48A3-8F5D-70DADFE7B430.jpg', u'list': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_6_1D7C344A-57F8-48A3-8F5D-70DADFE7B430.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_8_1D7C344A-57F8-48A3-8F5D-70DADFE7B430.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_11_1D7C344A-57F8-48A3-8F5D-70DADFE7B430.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_9_1D7C344A-57F8-48A3-8F5D-70DADFE7B430.jpg', u'icon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_7_1D7C344A-57F8-48A3-8F5D-70DADFE7B430.jpg'}, {'rang': 12, u'sheet': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_5_31F629C6-F087-4C66-889A-0E7CA9703868.jpg', u'v5icon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_10_31F629C6-F087-4C66-889A-0E7CA9703868.jpg', u'big': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_1_31F629C6-F087-4C66-889A-0E7CA9703868.jpg', u'list': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_6_31F629C6-F087-4C66-889A-0E7CA9703868.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_8_31F629C6-F087-4C66-889A-0E7CA9703868.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_11_31F629C6-F087-4C66-889A-0E7CA9703868.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_9_31F629C6-F087-4C66-889A-0E7CA9703868.jpg', u'icon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_7_31F629C6-F087-4C66-889A-0E7CA9703868.jpg'}, {'rang': 13, u'sheet': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_5_A411CF41-7D37-4BE0-92FE-8F8181FD85D7.jpg', u'v5icon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_10_A411CF41-7D37-4BE0-92FE-8F8181FD85D7.jpg', u'big': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_1_A411CF41-7D37-4BE0-92FE-8F8181FD85D7.jpg', u'list': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_6_A411CF41-7D37-4BE0-92FE-8F8181FD85D7.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_8_A411CF41-7D37-4BE0-92FE-8F8181FD85D7.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_11_A411CF41-7D37-4BE0-92FE-8F8181FD85D7.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_9_A411CF41-7D37-4BE0-92FE-8F8181FD85D7.jpg', u'icon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_7_A411CF41-7D37-4BE0-92FE-8F8181FD85D7.jpg'}, {'rang': 14, u'sheet': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_5_C9C0597B-7907-4DC9-96A9-3F23491EC043.jpg', u'v5icon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_10_C9C0597B-7907-4DC9-96A9-3F23491EC043.jpg', u'big': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_1_C9C0597B-7907-4DC9-96A9-3F23491EC043.jpg', u'list': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_6_C9C0597B-7907-4DC9-96A9-3F23491EC043.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_8_C9C0597B-7907-4DC9-96A9-3F23491EC043.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_11_C9C0597B-7907-4DC9-96A9-3F23491EC043.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_9_C9C0597B-7907-4DC9-96A9-3F23491EC043.jpg', u'icon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_7_C9C0597B-7907-4DC9-96A9-3F23491EC043.jpg'}, {'rang': 15, u'sheet': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_5_F3C7078F-3532-42C7-9A84-A217817BF03B.jpg', u'v5icon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_10_F3C7078F-3532-42C7-9A84-A217817BF03B.jpg', u'big': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_1_F3C7078F-3532-42C7-9A84-A217817BF03B.jpg', u'list': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_6_F3C7078F-3532-42C7-9A84-A217817BF03B.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_8_F3C7078F-3532-42C7-9A84-A217817BF03B.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_11_F3C7078F-3532-42C7-9A84-A217817BF03B.jpg', u'v5list': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_9_F3C7078F-3532-42C7-9A84-A217817BF03B.jpg', u'icon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_7_F3C7078F-3532-42C7-9A84-A217817BF03B.jpg'}, {'rang': 16, u'sheet': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_5_1228BE18-0732-4371-9DAD-A3CE181B37D1.jpg', u'v5icon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_10_1228BE18-0732-4371-9DAD-A3CE181B37D1.jpg', u'big': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_1_1228BE18-0732-4371-9DAD-A3CE181B37D1.jpg', u'list': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_6_1228BE18-0732-4371-9DAD-A3CE181B37D1.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_8_1228BE18-0732-4371-9DAD-A3CE181B37D1.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_11_1228BE18-0732-4371-9DAD-A3CE181B37D1.jpg', u'v5list': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_9_1228BE18-0732-4371-9DAD-A3CE181B37D1.jpg', u'icon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_7_1228BE18-0732-4371-9DAD-A3CE181B37D1.jpg'}, {'rang': 17, u'sheet': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_5_C5A97F96-2FE1-4668-B929-C048596538F1.jpg', u'v5icon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_10_C5A97F96-2FE1-4668-B929-C048596538F1.jpg', u'big': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_1_C5A97F96-2FE1-4668-B929-C048596538F1.jpg', u'list': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_6_C5A97F96-2FE1-4668-B929-C048596538F1.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_8_C5A97F96-2FE1-4668-B929-C048596538F1.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_11_C5A97F96-2FE1-4668-B929-C048596538F1.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_9_C5A97F96-2FE1-4668-B929-C048596538F1.jpg', u'icon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_7_C5A97F96-2FE1-4668-B929-C048596538F1.jpg'}, {'rang': 18, u'sheet': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_5_9F362BDE-2972-4613-8656-812A703971DD.jpg', u'v5icon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_10_9F362BDE-2972-4613-8656-812A703971DD.jpg', u'big': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_1_9F362BDE-2972-4613-8656-812A703971DD.jpg', u'list': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_6_9F362BDE-2972-4613-8656-812A703971DD.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_8_9F362BDE-2972-4613-8656-812A703971DD.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_11_9F362BDE-2972-4613-8656-812A703971DD.jpg', u'v5list': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_9_9F362BDE-2972-4613-8656-812A703971DD.jpg', u'icon': u's3/202/2853/c21_202_2853_8138_7_9F362BDE-2972-4613-8656-812A703971DD.jpg'}]
terrain à vendre - 2500.0 m2 - REYNES - 66 - LANGUEDOC-ROUSSILLON - Century 21 Agence Des Cerisiers
terrain à vendre - 2500.0 m2 - REYNES - 66 - LANGUEDOC-ROUSSILLON - Century 21 Agence Des Cerisiers
terrain à vendre - 2500.0 m2 - REYNES - 66 - LANGUEDOC-ROUSSILLON - Century 21 Agence Des Cerisiers
terrain à vendre - 2500.0 m2 - REYNES - 66 - LANGUEDOC-ROUSSILLON - Century 21 Agence Des Cerisiers
terrain à vendre - 2500.0 m2 - REYNES - 66 - LANGUEDOC-ROUSSILLON - Century 21 Agence Des Cerisiers
terrain à vendre - 2500.0 m2 - REYNES - 66 - LANGUEDOC-ROUSSILLON - Century 21 Agence Des Cerisiers
terrain à vendre - 2500.0 m2 - REYNES - 66 - LANGUEDOC-ROUSSILLON - Century 21 Agence Des Cerisiers
terrain à vendre - 2500.0 m2 - REYNES - 66 - LANGUEDOC-ROUSSILLON - Century 21 Agence Des Cerisiers
terrain à vendre - 2500.0 m2 - REYNES - 66 - LANGUEDOC-ROUSSILLON - Century 21 Agence Des Cerisiers
terrain à vendre - 2500.0 m2 - REYNES - 66 - LANGUEDOC-ROUSSILLON - Century 21 Agence Des Cerisiers
terrain à vendre - 2500.0 m2 - REYNES - 66 - LANGUEDOC-ROUSSILLON - Century 21 Agence Des Cerisiers
terrain à vendre - 2500.0 m2 - REYNES - 66 - LANGUEDOC-ROUSSILLON - Century 21 Agence Des Cerisiers
terrain à vendre - 2500.0 m2 - REYNES - 66 - LANGUEDOC-ROUSSILLON - Century 21 Agence Des Cerisiers
terrain à vendre - 2500.0 m2 - REYNES - 66 - LANGUEDOC-ROUSSILLON - Century 21 Agence Des Cerisiers
terrain à vendre - 2500.0 m2 - REYNES - 66 - LANGUEDOC-ROUSSILLON - Century 21 Agence Des Cerisiers
terrain à vendre - 2500.0 m2 - REYNES - 66 - LANGUEDOC-ROUSSILLON - Century 21 Agence Des Cerisiers
terrain à vendre - 2500.0 m2 - REYNES - 66 - LANGUEDOC-ROUSSILLON - Century 21 Agence Des Cerisiers
terrain à vendre - 2500.0 m2 - REYNES - 66 - LANGUEDOC-ROUSSILLON - Century 21 Agence Des Cerisiers
Exclusivité
Envoyer un message
Message
Envoyer ce bien à un ami

Description

PROCHE CERET (66400): Parcelle constructible d'environ 2.500m² située dans un secteur résidentiel et à proximité de toutes les commodités (commerces, écoles, crèche, centre médical...). Le terrain dispose d'un casot et peut bénéficier du canal d'arrosage. La viabilisation doit être réalisée ( branchement aux réseaux d'assainissement collectif, d'eau potable, d'électricité et de téléphone). Vous avez le projet de construire votre villa dans un cadre privilégié, n'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements au 04.68.21.21.00. Produit d'exception. Exclusivité CENTURY 21 Agence des Cerisiers à Céret.

Localisation

Laissez-nous vos coordonnées pour obtenir la localisation

Avez-vous un bien à vendre ?
Envoyer
Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires.
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici.

Afficher sur la carte :

Localiser le bien

Vue globale

 • Surface totale : 2500 m2

Équipements

Général

 • Casot
 • Canal d'arrosage
 • bornage
 • PLU

À proximité

 • Nature
 • Montagne
 • Pas vis à vis
 • Vue dégagée

Les performances énergétiques

  bien.date_dep: None
  bien.dpe_indisponible: False
  bien.non_soumis_au_dpe: True
  bien.certificat_dep: False
  bien.certificat_ges: False
  bien.cle_exam: False
 
Non soumis au DPE

Envoyer à un ami

Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires
Envoyer
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici. Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google Politique de confidentialité et Conditions d'utilisation

Envoyer un message :

Avez-vous un bien à vendre ?
Envoyer
Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires.
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici.

Créer votre alerte

Soyez le 1er informé sur les nouveaux biens correspondant à vos critères.

Rappel de vos critères de recherche :

Erreur dans les critères envoyés

Limite d'alertes atteinte

Cette alerte existe déjà

Cette alerte est déjà enregistrée pour cette adresse email. Vous continuerez à recevoir les biens correspondants à vos critères.

Une erreur est survenue

Merci de réessayer ultérieurement.

Votre alerte a été créée

Vous recevrez les biens correspondants à vos critères.

Nos agences proposent régulièrement des biens Comme celui que vous cherchez

Ne ratez pas une opportunité, On vous alerte en priorité !

Avez-vous un bien à vendre ?
Créer une alerte
Je souhaite être alerté
Voir les biens correspondants